COVID-19 Statement – 17/03/2020: In light of yesterday’s updates from the Scottish Government and the UK Government regarding delaying the spread of Coronavirus (COVID19), Fèis Rois has decided to cancel all programmes until further notice.

Thoir ainm

Thoiribh Taic Dhuinn

Tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn.

Tuilleadh fiosrachaidh
Tuilleadh sna meadhanan sòisealta