A’ Chlàrsach còmhla ri Uilleam Mac an Tàilleir

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 16:30 - 17:15
Clann | Fìor Luchd-tòiseachaidh, Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga a tha dìreach a’ tòiseachadh air a’ chlàrsaich. Bidh Uilleam Mac an Tàilleir ag ionnsachadh sgilean bunaiteach dhuibh agus ionnsaichidh sibh na ciad phuirt agaibh. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibh sibh duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air clàrsach air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta