Am Bogsa còmhla ri Amy NicEanraig

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 17:15 - 18:15
Clann | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre, Àrd-mheadhan-ìre /Adhartach

Tha an clas seo airson daoine òga a tha a’ gluasad gu ìre nas adhartaiche agus a tha air a bhith a’ cluich airson bliadhna no dhà. Ionnsaichidh Amy NicEanraig sgilean ùra dhuibh agus puirt is rèiteachaidhean-ciùil ùra. Gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air bogsa air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta