Am Bogsa còmhla ri Amy NicEanraig

Talla Spòrs Bhaile Eòghainn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 16:30 - 17:15
Clann | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre

Tha an clas seo airson daoine òga a tha air beagan phort agus sgilean ionnsachadh thairis air beagan bhliadhnaichean. Ionnsaichidh Amy NicEanraig sgilean ùra dhuibh agus puirt ùra mean air mhean. Gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air bogsa air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta