An Fhìdeag còmhla ri Ùisdean Marwick

Bun-Sgoil Òbasdal, Alanais
Diardaoin, 16:30 - 17:15
Clann | Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga a tha air a bhith a’ cluich na fìdeig airson beagan bhliadhnaichean. Ionnsaichidh Ùisdean Marwick puirt ùra agus sgilean ùra dhuibh. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibh sibh duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh.

Clàiraich an-dràsta