An Fhidheall còmhla ri Alpha Rothach

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 17:15 - 18:00
Clann | Bun-mheadhan-ìre/Meadhan-ìre

Tha an clas seo airson daoine òga a tha a’ gluasad air adhart bhon chlas fhìdhlearachd aig bun-mheadhan-ìre. Ionnsaichidh Alpha Rothach sgilean ùra dhuibh agus puirt ùra. Gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air fidheall air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta