An Fhidheall còmhla ri Gillian Stevenson

Acadamaidh na Cananaich, Cananaich
Dimàirt, 16:30 - 17:15
Clann | Fìor Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson clann a tha dìreach a’ tòiseachadh air an fhidhill. Bidh Gillian Stevenson ag ionnsachadh sgilean bunaiteach dhuibh agus ionnsaichidh sibh na ciad phuirt agaibh. Ma tha duine feumach air fidheall air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta