An Fhidheall còmhla ri Louise Dhùghlas

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 16:30 - 17:15
Clann | Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga a tha a’ gluasad air adhart bhon chlas airson fìor luchd-tòiseachaidh air an fhidhill. Ionnsaichidh Louise Dhùghlas sgilean ùra dhuibh agus puirt ùra. Gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air fidheall air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta