An Giotàr còmhla ri Bob Massie

Acadamaidh na Cananaich, Cananaich
Dimàirt, 16:30 - 17:15
Clann | Fìor Luchd-tòiseachaidh, Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine òga a tha ag iarraidh togail air na sgilean bunaiteach aca air a’ ghiotàr. Ionnsaichidh Bob Massie barrachd phort dhuibh. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibhear duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air giotàr air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta