An Fhidheall còmhla ri Anna Wood

Bun-sgoil Ulapuil, Ulapuil
Diluain, 15:45 - 16:30
Clann | Fìor Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson clann a tha dìreach a’ tòiseachadh air an fhidhill. Bidh Anna Wood ag ionnsachadh sgilean bunaiteach dhuibh agus ionnsaichidh sibh na ciad phuirt agaibh. ’S ann le bhith ag èisteachd as motha a dh’ionnsaicheas sibh na puirt, ach gheibh sibh duilleagan-ciùil airson a dhol thairis air na puirt aig an taigh. Ma tha duine feumach air fidheall air mhàl, faodaidh iad tadhal air an duilleig againn, ionnsramaidean air mhàl.

Clàiraich an-dràsta