An Fhìdeag còmhla ri Ùisdean Marwick

Bun-sgoil Chill Tighearn, Baile Eòghainn
Diardaoin, 15:45 - 16:30
Inbhich | Fìor Luchd-tòiseachaidh

Tha an clas seo airson daoine a tha dìreach a’ tòiseachadh air an fhìdeig. Ma bha sibh bho riamh a’ miannachadh an fhìdeag ionnsachadh, feuch gun cuir sibh fios thugainn. Ionnsaichidh Ùisdean Marwick sgilean bunaiteach dhuibh a leigeas leibh tòiseachadh a’ cluich, agus ionnsaichidh sibh grunn dhiofar phort.

Clàiraich an-dràsta