Farpais Cuimhneachaidh Gòrdan Stiùbhart

Tha Fèis Rois air leth toilichte a bhith ag obair còmhla ri Comann nan Stiùbhartach gus cothrom a thoirt don luchd-ciùil £ 500 a chosnadh airson fonn ùr pìoba. Tha Comann nan Stiùbhartach a ‘toirt cuireadh do sgrìobhadairean port pìoba a sgrìobhadh a tha air a bhrosnachadh le cuideigin aig a bheil ainm Stiùbhart no le cuid de eachdraidh Stiùbhart. Faigh tuilleadh a-mach an seo.

Farpais Cuimhneachaidh Gòrdan Stiùbhart